Een aanrijding omdat iemand anders met zijn telefoon bezig is. Uw collega ziet u met zijn heftruck over het hoofd waardoor u aangereden wordt met letsel tot gevolg. Of de hond van de buren die u aanvalt en in het been bijt. Aan een ongeval of hondenbeet kunt u letsel oplopen. Soms gaat het om licht letsel en bent u zo weer op de been. Maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van ernstig letsel en zelfs blijvend letsel. De vraag is dan wie betaalt de letselschade, maar ook wat u met uw letselschade vergoeding kunt doen en of het verstandig is om een creditcard te nemen bij letselschade.

Wat is letselschade eigenlijk?

Letselschade is de schade die iemand lijdt omdat deze persoon gewond is geraakt of klachten oploopt als gevolg van een ongeluk in het verkeer, op het werk of door een ander schade-evenement.  Een letselschade vergoeding bestaat uit materiële schade en smartengeld.

Materiële schade is de schade die op geld waardeerbaar is. U kunt deze schade met uw bankpas of creditcard betalen. Daarbij is een creditcard een aanrader. U ontvangt dan namelijk een keurig overzicht van alle uitgaven. U heeft dan alle als gevolg van het ongeluk gemaakte kosten op een rijtje. U kunt hiermee de gemaakte kosten goed bewijzen.

Een bekend voorbeeld van een materiële schadepost is inkomensschade, bijvoorbeeld als gevolg van een kettingbotsing. Want u kunt als gevolg van een ongeluk arbeidsongeschikt raken. Maar ook kosten zijn aan te merken als materiële kosten. Deze kosten zijn namelijk op geld waardeerbaar.

Voorbeelden van kosten zijn medische kosten zoals het eigen risico, kosten van de fysiotherapeut of kosten van een psycholoog. Daarnaast zijn kosten die voor vergoeding in aanmerking komen kosten gemaakt tijdens een opname in het ziekenhuis en reiskosten. Betaalt u deze zoveel mogelijk met een creditcard, dan krijgt u aan het einde van de maand vaak een goed overzicht van deze kosten.

Wat te doen met de letselschadevergoeding?

Een letselschadevergoeding ziet ten eerste op reeds geleden schadeposten. Want als iemand betrokken is bij een ongeluk, dan worden er direct kosten gemaakt en wordt er meteen schade geleden. Deze schade wordt vergoed door middel van voorschotten. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de schuld op de creditcard aflossen omdat u deze gebruikt heeft om de kosten in eerste instantie te betalen.

De letselschade uitkering bestaat echter ook uit toekomstige schade. Dit is meestal het geval bij ernstig en blijvend letsel. Want soms kan het zo zijn dat u volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geraakt. Hierdoor lijdt u schade, waaronder in de toekomst. Maar ook bij een blijvende beperking op het gebied van het doen van het huishouden of onderhoud van de woning en tuin kan er toekomstige schade ontstaan.

Toekomstige schade wordt in 1 keer uitgekeerd, namelijk op het moment dat er een regeling van de letselschade zaak tot stand komt. De vraag is dan wat te doen met een schadevergoeding.

Belangrijk is dat een letselschade slachtoffer zich goed laat adviseren bij het beleggen van de schadevergoeding. Het is immers een vergoeding voor kosten en schade die nog geleden moet worden. Hier dient dus heel voorzichtig mee omgegaan te worden.