Simpel gezien, betaal je met een creditcard vooruit. Daarna, en wel aan het eind van iedere maand, betaal je het uitgegeven geld terug aan de bank of creditcardmaatschappij. Of in termijnen. Vaststaat dat de creditcard handig is, want je kunt er vrijwel overal mee betalen. Online, offline, in Nederland en ook in het buitenland. Het helpt zeker indien je onverhoopt met uitgaven te maken hebt.

Onverhoopt is het ook mogelijk dat je komt te ontvallen. Is er dan sprake van kwijtschelding creditcard bij overlijden? Of moet jouw familie verder met het betalen van de schulden? Een nare situatie uiteraard voor je familie omdat schulden in de meeste gevallen niet kwijtgescholden worden. Daarom is het goed de voorwaarden na te gaan alvorens een creditcard aan te schaffen. Net als bij een lening.

Het saldo van je creditcard

Als creditcard houder kom je plotseling te overlijden. Jouw nabestaanden zullen dan schriftelijk de bank of creditcardmaatschappij op de hoogte hiervan moeten stellen. Dat gebeurt middels een schrijven en de overlijdensakte. Is er sprake van een positief saldo dan wordt het bedrag teruggestort op jouw bankrekening. En krijgt je familie de bevestiging voor het stopzetten van de creditcard.

Is er geen openstaand saldo noch een positief saldo dan krijgt je familie slechts de bevestiging van stopzetting van de creditcard. Is er daarentegen een negatief saldo, dan moet je familie de creditcard schuld aflossen. In deze is het belangrijk wie de erfenis aanvaardt voor de verdere afhandeling.

De schuld terugbetalen

Er is een openstaand saldo op je creditcard. Je kunt dit vergelijken met een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Kwijtschelding bij overlijden vindt in de meeste gevallen alleen plaats indien je een overlijdensriscoverzekering hebt afgesloten. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag wordt met de overlijdensriscoverzekering de restschuld gedekt. Zo niet dan zal je familie het deel dat over is, terug moeten betalen.

Is het zo dat jouw nabestaanden de schuld van de creditcard niet kunnen betalen? Althans niet in een keer, dan kunnen ze vragen om compensatie. Creditcard aanbieders hebben doorgaans procedures voor het treffen van een compensatieregeling. Credit card aanbieders hebben dan een optie wat ze noemen, gespreid betalen. Je kunt de schuld dan in termijnen aflossen. Het nadeel is echter dat je uiteindelijk meer terugbetaald vanwege rentekosten.

Om je familie te besparen van problemen met een schuld, is het goed om bij een creditcard een overlijdensriscoverzekering erbij af te sluiten. Het saldo op je creditcard kan door omstandigheden negatief staan. En onverwachts kom je ook nog te overlijden. Het negatief saldo wordt niet kwijtgescholden, maar komt voor rekening van de persoon die je erfenis aanvaardt.

Heb je een overlijdensriscoverzekering afgesloten, dan is je restschuld voor een deel en misschien wel volledig afgelost. Zelfs als het niet volledig is afgelost, zitten je nabestaanden in ieder geval niet met een enorm geldbedrag aan schulden. Zij kunnen dan wellicht compensatie aanvragen en de schuld gespreid betalen. En kunnen zij het verlies van jou een beetje rustiger verwerken. Zonder te veel schulden erbij.