Bij verlies, diefstal en/ of beschadiging van uw creditcard kunt u bij uw creditcard aanbieder een vervangende kaart aanvragen. De kosten van deze vervangende kaart verschillen per creditcardaanbieder.

Kosten

In de regel geldt dat creditcardaanbieders na diefstal, verlies of beschadiging van uw creditcard een gering bedrag in rekening brengen ter vervanging van uw creditcard. Hoe hoog deze kosten zijn verschilt per creditcard maatschappij.

Geen kosten

Uiteraard zijn er ook creditcardaanbieders die geen kosten voor een vervangende kaart in rekening brengen. Meestal bij de duurdere en meer uitgebreidere creditcards worden geen kosten doorberekend voor een vervangende creditcard.

Check en vergelijkt u dus voor aanschaf van een creditcard deze voorwaarden.

Melding maken

Bij verlies en/of diefstal van uw creditcard dient u dit direct te melden bij uw creditcardaanbieder. Dit om te voorkomen dat er fraude met uw creditcard wordt gepleegd en om verdere schade te beperken.

Vervangende creditcard aanvragen

Om een vervangende kaart aan te kunnen vragen moet u de hoofdgebruiker van de creditcard zijn. Ook voor partnerkaarten geldt dat u als hoofdgebruiker diefstal, beschadiging of verlies zo spoedig mogelijk aan uw creditcardaanbieder moet melden. Dit kunt u doen ongeacht uw locatie op dat moment. Dus ook vanuit het buitenland en onderweg naar uw bestemming.

Telefonisch aanvragen

Bij de verschillende creditcardaanbieders kunt u op diverse manieren een vervangende kaart aanvragen. Meestal kan dit telefonisch via het servicenummer van de creditcardaanbieder. Maar ook per e-mail kunt de diefstal, beschadiging of verlies melden. U heeft dan direct bewijs in handen dat u zich aan uw meldingsplicht heeft gehouden.

Via Internet aanvragen

Maar ook via uw persoonlijke beveiligde inlogpagina van uw creditcardaanbieder kunt u vaak een vervangende kaart aanvragen en de diefstal, beschadiging of verlies melden.

Nieuwe creditcard na verloopdatum

Als uw creditcard is verlopen, ontvangt u automatisch een nieuwe creditcard. Meestal is dit twee weken voor de verloopdatum van uw creditcard. Voor deze dienst brengen de meeste creditcardaanbieders geen kosten in rekening. Maar ook hier geldt, check de voorwaarden per aanbieder.

Om de vervaldatum van uw creditcard te achterhalen, hoeft u alleen maar op de voorzijde van uw creditcard te kijken bij ´valid thru´. Als daar bijvoorbeeld 06/19 staat, dan betekent dit dat uw creditcard geldig is tot en met 30 juni 2019.