Creditcards zijn in de meeste gevallen aan de voorkant voorzien van een lange reeks aan getallen, welke gezamenlijk het creditcardnummer vormen. De getallenreeks wordt gevormd op basis van een standaardprocedure welke door de meeste creditcardmaatschappijen gehanteerd wordt. Dit standaard is het ANSI Standard X4.13-1983. Deze getallenreeks is uniek voor elke creditcard, ongeacht van welke aanbieder de creditcard afkomstig is.

Er zijn verschillende creditcard aanbieders en elk heeft een eigen aantal getallen die het creditcardnummer vormen. Hoeveel nummers heeft een creditcard nummer? Het creditcardnummer kan bestaan uit 13, 15 of 16 getallen. Elke creditcard heeft een speciaal creditcardnummer waarvan een deel vast is. Het ander deel is willekeurig. Aan het vast deel kun je zien van welke maatschappij de creditcard afkomstig is. Zo zijn de American Express, VISA en MasterCard de meest bekende.

Verder is het zo dat de getallenreeks op creditcards uit maximaal vier groepen cijfers bestaat. Elke groep cijfers bestaat uit maximaal 4 cijfers.

Creditcardnummer American Express

Waar staat kaartnummer creditcard bij American Express? Op de voorkant en het bestaat uit 15 cijfers. Overigens de enige creditcard met een 15-cijferige creditcardnummer. Het begint met de cijfers 37 standaard. Iedere American Express creditcard begint met deze cijfers. Het derde cijfer duidt aan indien het een particuliere of zakelijke creditcard betreft. Dan volgt het 4e cijfer, welke de valutasoort aangeeft.

Het 5e tot en met het 11e cijfer vormen samen het rekeningnummer. En als laatst, geeft het 15e cijfer een controlegetal weer.

Mastercard creditcardnummer

Deze heeft het creditcardnummer ook op de voorzijde en bestaat uit 16 getallen. Het eerste getal is altijd een 5, hetgeen Mastercard betekent. Het 2e getal tot en met het 6e getal zijn voor het aangeven van welke aanbieder de Mastercard komt. Zoals bijvoorbeeld ICS of Quander in Nederland. De rest van de getallen tot en met 15 geven het rekeningnummer weer van de houder. Het zestiende getal, het laatste getal van het creditcard kaartnummer, is een controlegetal.

VISA-creditcardnummer

Het creditcardnummer van VISA-creditcards kan uit 13 of 16 getallen bestaan. Dit is afhankelijk van de aanbieder van de VISA-creditcard. Ongeacht bij welke uitgever jij langsloopt, het eerste getal van het VISA-creditcardnummer is altijd 4. Het tweede tot en met zesde getal worden gebruikt om aan te geven van welke aanbieder de VISA-creditcard komt. Hierna wordt het rekeningnummer vermeld.

Het rekeningnummer loopt van cijfer 7 tot en met getal 13 of 15. Eveneens bij de VISA-creditcard geldt dat het laatste getal van het creditcardnummer, als controlegetal dient. En dat is dus het dertiende of zestiende getal. Het antwoord op de vraag, wat is mijn creditcardnummer, kent geen geheim meer voor jou. Je weet dat het meestal aan de voorzijde van creditcards aangegeven is.

Voorts is elk kaartnummer, creditcard doet er niet toe, uniek en is het volgens een standaardprocedure aangegeven. Afhankelijk van het type creditcard, American Express, Mastercard of VISA, weet je wat de verschillende getallen betekenen. Belangrijk is dat elke creditcardnummer begint met een specifiek getal, gevolgd door het rekeningnummer. En uiteindelijk eindigt elk creditcardnummer met het controlegetal.