Het eigen risico van een creditcard is van toepassing, indien u schade wilt laten vergoeden van aankopen die via uw creditcard zijn betaald. Het bedrag dat hier vermeld wordt, dient u per schade geval uit eigen zak betalen.

Afhankelijk van Verzekering

Uiteraard is het eigen risico per maatschappij verschillend. Er zijn overigens ook veel creditcards zonder verzekeringen. Indien u veel reist kunt u zelfs een creditcard aanschaffen met een doorlopende reisverzekering. De aankoop verzekering is ook erg prettig, u bent dan zelfs vaak verzekerd tegen (internet)fraude en beschadiging door bijvoorbeeld transport.

De dekking van de verzekering is uiteraard afhankelijk van de jaarbijdragen die u betaald. In grote lijnen zijn vaak de duurste kaarten voorzien van de beste verzekeringen met de laagste eigen risico´s.

Niet van Toepassing

Bij veel prepaid creditcards staat in de specificatie achter “eigen risico”: n.v.t. Dit betekent dat deze kaart geen verzekering(en) kent die eventuele schades dekken en niet dat er een eigen risico € 0,- is.